פרטי המזמין
קופת חולים
בית חולים
התיעוד הנדרש
התמחות נדרשת
איסוף ממכוני דימות
איסוף תיעוד מביטוח לאומי
איסוף דוחות פינוי מגן דוד אדום
רופאים ומרפאות פרטיות
איסוף תיעוד ממשרד הבריאות - תחנת טיפת חלב
איסוף תיעוד מרשויות צה"ל