חוות דעת רפואית תאונת עבודה

עו"ד, מתי תצטרכו חוות דעת רפואית תאונת עבודה עבור הלקוח שלכם? כאשר התרחשה תאונת עבודה שנגרמה במקום העבודה ובמסגרתה, ניתן לקבל תקבולים מן המוסד לביטוח לאומי ולמעשה, אילו תאונת העבודה נגרמה בשל רשלנותו של המעסיק, ניתן לתבוע את מקום העבודה במסגרת תביעה נזיקית. לכל הפעולות הללו רצויה ואף הכרחית קבלת חוות דעת רפואית מקצועית מטעם רופא מומחה בתחום הפגיעה שנגרמה ללקוח שלכם.

 

איך להוכיח שהתרחשה תאונת עבודה

הוכחה שתאונה היא למעשה תאונת עבודה תידרש להוכיח כי התאונה התרחשה בזמן העבודה, בשל העבודה וכי קיים, כמובן, קשר סיבתי בין התאונה לנזק שנגרם לעובד.

 

הצורך בחוות דעת רפואית

חוות הדעת הרפואית תסייע לכם להוכיח עבור לקוחותיכם כי קיים קשר סיבתי בין התאונה שהתרחשה בעבודה לבין הנזק שנגרם ללקוח שלכם – כך תיחשב התאונה שנגרם לו תאונת עבודה.

 

תביעה מול ביטוח לאומי

בעת התרחשות תאונת עבודה רשאי הנפגע להגיש תביעה לפיצוי מטעם ביטוח לאומי; יחד עם זאת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי תתכנס ותברר את מידת הפגיעה בלקוח שלכם. על כן, מומלץ כבר לפני הגעה לוועדה להגיע לקבל חוות דעת רפואית מטעם הרופאים המקצועיים והמנוסים בפורום רופאים שתגדיל משמעותית את הסיכוי של הלקוח שלכם לקבל את התקבול מן המוסד לביטוח לאומי.

 

קבלת הפיצוי

יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בפגיעה שספק בשל תאונת העבודה וכפועל יוצא, קבלת תשלום דמי פגיעה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

 

דחיית התביעה

המוסד לביטוח לאומי עשוי לדחות את התביעה לקבלת התקבול בגין תאונת העבודה על הסף ככל שהיא נעדרת הצגה של קשר סיבתי. כאמור, הקשר הסיבתי עשוי להיות מוכח דרך חוות דעת רפואית.

 

ערעור

ערעור בצירוף חוות הדעת הרפואית מטעמנו יוגש לבית הדין האזורי לעבודה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בית הדין לעבודה עשוי למנות רופא מומחה מטעמו, כך שגוברת המשמעות הגבוהה גם כך של חוות דעת רפואית מקצועית מטעם רופא מקצועי מומחה ובעל שם אותו ניתן למצוא בפורום רופאים.

 

הוועדה הרפואית בביטוח לאומי

לאחר שעברו 90 הימים, ייתכן ועדיין סובל האדם מן הפגיעה הגופנית בשל תאונת העבודה שהובילה לנכות. על כן, במידה ויגיע לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיקבע לגביו שם מה גובה נכותו וכפועל יוצא, גובה הפיצוי שיקבל. יחד עם זאת, הוועדה הרפואית עשויה לדחות את הבקשה של הלקוח שלכם – על כן, כדאי לשקול צירוף חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה, אליה הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי חייבת, לכל הפחות, לתת את הדעת.

 

תביעה נזיקית מול המעסיק

כידוע, כאשר ענייננו הוא בהגשת תביעה נזיקית נגד המעסיק, יש להראות, פרט לכך שמדובר בתאונת עבודה קלאסית, כי גם התאונה התרחשה בשל רשלנותו של המעסיק. משום שמדובר, הלכה למעשה, בתביעה נזיקית לכל דבר ועניין, קיים צורך ראשון במעלה בהצגת חוות דעת רפואית שתעמוד על הפגיעות הרפואיות והקשר הסיבתי בין הנזק לבין התאונה שנגרמה ללקוח שלכם. כידוע, גם הנתבע וגם בית המשפט עשויים למנות מטעמם מומחה שייתן חוות דעתו בעניין על כן, חוות דעת רפואית ומקצועית מפי רופא מנוסה ובעל שם היא חשובה ביותר.

 

חוות דעת רפואית תאונת עבודה – מי רשאי לספק?

לא כל חוות דעת רפואית מטעם רופא יכולה לשמש כראיה שתהיה קבילה בבית המשפט – למעשה, רק רופא שהוכר, רשמית, כרופא מומחה ולמעשה, שמו מופיע ברשימת המונה את הרופאים המומחים שמפורסמת על פי תקנה 34 לתקנות הרופאים, יוכל לתת ללקוחותיכם חוות דעת רפואית קבילה בבית המשפט.

 

חשיבות לתחום המומחיות של הרופא

חשוב מאוד כי הרופא אשר ממנו תקבלו את חוות הדעת הרפואית עבור הלקוח שלכם הוא רופא המומחה לסוג הפגיעה שחווה הלקוח שלכם. למשל, אם הלקוח שלכם חווה פגיעה נירולוגית, מומלץ ללכת לקבל חוות דעת רפואית מרופא מומחה המתמחה בנוירולוגיה. לעניין זה, בפורום רופאים ניתן למצוא את מיטב הרופאים במיטב התחומים.

 

איך בוחרים את הרופא שיספק את חוות הדעת הרפואית

ראשית כל, אחד ההיבטים החשובים ביותר בבחירת הרופא המתאים ביותר למתן חוות הדעת הרפואית עבור הלקוח שלכם הוא תחום ההתמחות שלו – קרי, למשל, רופא נירולוג שיכתוב חוות דעת רפואית ללקוח שנפגע פגיעה נירולוגית וכו'. אך יחד עם זאת, חשוב לא פחות הוא השם של הרופא ומידת המוניטין העומדת לראשותו – ככל שהמוניטין של הרופא ושמו בעולם הרפואה רב ורם יותר, כך גם חוות הדעת הרפואית שלו תהיה בעלת נופח חזק יותר, היכן שלא תתקבל.

 

מה צריכה למנות חוות הדעת הרפואית

חוות הדעת הרפואית, על פי חוק, תמנה את פרטיו של הרופא המומחה, הצהרתו, תיאור הניסיון הרפואי ותחום ההתמחות שלו, תיאור פרטי המקרה והנסיבות בהן התרחש המקרה, המקורות עליהם הסתמך הרופא בעת כתיבת חוות הדעת הרפואית ולבסוף, מתן המסקנה הסופית בחוות הדעת בנוסף להכרעה באשר לסוגיות השונות העולות באשר למצבו הרפואי של הנתבע. כמו כן, ישנם מספר אספקטים נוספים שתכלול חוות דעת רפואית טובה:

 

גובה הנזק

חוות דעת רפואית מטעם פורום רופאים תעמוד ותעריך את גובה הנזק שנגרם ללקוח שלכם ולמעשה תסייע בלכמת אותו.

 

מידת השפעת הנזק על אורח חיי הנפגע

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תסייע לכם בעמידה על המידה בה הנזק שנגרם ללקוח שלכם אכן משפיעה על אורח חייו ואיכות חייו ואכן פוגעת בו.

 

קיומו של קשר סיבתי

כאמור לעיל, חוות הדעת הרפואית תסייע בעמידה על הקשר הסיבתי שבין הפגיעה שנגרמה לאדם בעת עבדותו לבין הנזק הרפואי ממנו הוא סובל, מדובר בקביעה מכרעת שבהיעדרה אין מקום בפועל לטענה של תאונת עבודה.

 

קביעת הפיצוי ההולם

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים, בנוסף לכל האמורים לעיל, תבקש לעמוד גם על גובה סכום הפיצוי ההולם שיאפשרו ללקוח שלכם לחזור למסלול חייו התקין לאחר הפגיעה שחווה בתאונת העבודה.

 

קבלת כמה חוות דעת שונות

לעתים, אין רק פגיעה מסוג אחד באדם המבקש לתבוע תביעה נזיקית את המעסיק שלו או לקבל קצבה מן המוסד לביטוח לאומי. לעתים, ייתכן שבעקבות תאונת העבודה נגרמו ללקוח שלכם כמה סוגי פגיעות שכל אחת מהן מצריכה בפועל קבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה המתמחה בתחום אחר. לצורך העניין, תיתכן תאונת עבודה שבשילה נגרמו למטופל הן בעיות נוירולוגיות שמצריכות רופא המומחה לתחום הנוירולוגיה והן בעיות גב אשר מצריכות רופא אורתופד המתמחה בתחום.

 

היתרון של פורום רופאים

פורום רופאים מאגד בתוכו שורה של רופאים מומחים בשלל תחומי עניין והתמחויות רפואיות שונות ונרחבות – כך, בהתאם לפגיעה שנגרמה ללקוח שלכם, גם אם מצריכה כמה רופאים מומחים מתחומי התמחות רפואיים שונים, תוכלו למצוא את כולם אצלנו בפורום רופאים וכך להקל משמעותית על התיאום וקבלת חוות הדעת הרפואיות מרופאים שונים.

 

קבלו חוות דעת רפואית תאונת עבודה מאת מומחים בתחום

בפורום רופאים תקבלו את השירות המקצועי, האדיב והאישי ביותר מטעם רופאים מומחים חסרי פשרות בעלי שם ומוניטין רב בעולם הרפואה – אלו יספקו עבור לקוחותיכם את חוות הדעת הרפואיות המעמיקות והמקצועיות ביותר שיספקו, בסופו של יום, ללקוחותיכם מצע עובדתי חזק שיאפשר להם לקבל את הפיצויים שיאפשרו להם לחזור למסלול חייהם התקין.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי