חוות דעת רפואית למשרד הביטחון

להאזנה:

 

הדרך להכרה המיוחלת כנכה צה"ל רוויה במכשולים ובתלאות אשר צליחתן הכרחית למען השגת המטרה. וכאן חוות דעת רפואית למשרד הביטחון באה לידי ביטוי בתיקי הלקוחות שלכם. המשיכו לקרוא למידע נוסף בנושא.

אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו במהלך או כתוצאה משירותם, או אשר מצבם הרפואי הוחמר כתוצאה מהשירות, או אשר הינם זכאים לנכות, רשאים לפנות בתביעה לרשויות משרד הביטחון וקצין התגמולים.

על התובע לצרף לתביעה מסמכים המעידים על מצבו הרפואי ועל הנסיבות כגון: דו"ח פציעה, מסמכי אשפוז בבית חולים, תצהיר בשבועה חתום על ידי עורך דין וחוות דעת רפואית. עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק הרפואי שנגרם לו לבין תנאי שירותו או אירוע שקרה במסגרת השירות.
לחוות דעת רפואית למשרד הביטחון חשיבות מכרעת. היא קובעת את גורל ההליך כולו, שכן אם לא יוכח קשר סיבתי, עלולה התביעה כולה להידחות והתובע לא יהא זכאי לכל פיצוי ממשרד הביטחון.

 

חוות דעת רפואית למשרד הביטחון – מאת המומחים של פורום רופאים

המומחים המקצועיים של "פורום רופאים", מכירים לעומקה את המערכת ויסייעו לתובע למקסם את הזכויות המגיעות לו במסגרת כל החוקים הרלוונטיים (חוק הנכים, חוק החיילים המשוחררים, חוק המשטרה, חוק שירות בתי הסוהר וחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם).

בין לקוחותינו עמותת מצדיעים הפועלת בהתנדבות עבור נכי צה"ל וחיילים ולוחמים, אשר נפצעו או חלו בעת שירותם הצבאי ומבקשים הכרה כנכי צה"ל. עמותת מצדיעים מציגה לעצמה יעד עיקרי של הענקת שירותים מקצועיים לנכי צה"ל התובעים החמרת מצב או הכרה בנכותם בעלויות הנמוכות בשוק ובאיכות מקצועית טובה מאוד.

חוות דעת רפואית למשרד הביטחון
חוות דעת רפואית למשרד הביטחון

יוער, כי תובע שתביעתו למשרד הביטחון נדחתה יכול לבחור בין שתי חלופות:

  1. הגשת בקשה לעיון נוסף ולראייה חדשה
  2. פנייה למוסד לביטוח לאומי

 

לגבי הבקשה לעיון נוסף, חוק הנכים קובע שקצין תגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בכל בקשה, ולשנות את החלטתו הקודמת אף אם ניתנה בה כבר החלטה סופית, אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה החלטה בטעות יסודה.

משמעות הדבר שגם לאחר שמשרד הביטחון דחה את התביעה והמועדים להגשת ערעור חלפו יכול התובע לשוב ולפתוח את תביעתו לדיון חדש ככל שיש בידו מסמכים שלא עמדו בפני קצין התגמולים בזמן שהחליט בעניינו של התובע, כגון– חוות דעת רפואית למשרד הביטחון.

תובע אשר בחר לפנות לביטוח הלאומי ולקבל תגמולים לפי חוק הביטוח בלאומי רשאי לעשות כן בכל עת אך בשים לב לכך שבתום שלוש שנים מיום שהתובע הגיש את תביעתו לביטוח הלאומי הוא לא יהיה זכאי יותר לפנות למשרד הביטחון.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי