חוות דעת אקטוארית

להאזנה:

 

חוות דעת אקטוארית נדרשת במגוון מקרים. בן אם בתביעה נזיקית, תחום דיני המשפחה, פנסיה ועוד. לצורך מתן תשובות כמותיות עבור שאלות שונות, האקטואר הוא מומחה שחוות דעתו לעתים קרובות נצרכת בבית המשפט. הן מטעם התביעה, ההגנה ולעתים קרובות אף מטעם בית המשפט עצמו לצורך ביאור שאלות מקצועיות שעלו על ידי בית המשפט.

 

מיהו האקטואר

מדע האקטואריה הוא למעשה מדע שמשתמש בכלים מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים לצורך מתן תשובות לבעיות שונות בתנאים של חוסר ודאות. אקטוארים פועלים בשלל תחומים ביניהם: ביטוח חיים, פיננסים, חוות דעת נזיקין ועוד. בשוק הישראלי ישנם אקטוארים שנותנים שירותים לחברות שונות ללקוחות פרטיים אחרים ואף לבית המשפט.

 

בחירת האקטואר

בפורום הרופאים תקבלו את שירותיהם של האקטוארים המובילים והמנוסים ביותר בשוק; בעת בחירת האקטואר עליכם לשקול את ניסיונו התעסוקתי שהינו גורם מכריע בתחום זה, השכלתו – כלומר, באילו תחומים יכול האקטואר לתת שירות עבור התביעה או ההגנה.

בנוסף לציין כי, התחייבות לעמידה בזמנים היא ראשונה במעלה, שכן פעמים רבות להצלחת המערכה המשפטית ישנה תלות רבה בחוות דעת זו – אצלנו התחייבות לעמידה בזמנים מוגדרים מראש היא לפני הכל

חוות דעת אקטוארית
חוות דעת אקטוארית

עבודת האקטואר בחוות דעת

כשמדובר בתביעה בה נדרשת חוות דעת אקטוארית, לעיתים נדרש האקטואר לבצע הערכות בהיעדר נתונים מדויקים. כך שעשויה להיות סטייה בין חוות דעת אקטוארית של מומחה אחד לבין חוות דעת של קולגה למקצוע. על כן, אין מדע האקטואריה תמיד מדע מדויק וניסיון עשוי להוות גורם מכריע.

 

עלות חוות דעת אקטוארית

חוות דעת אקטוארית תלויה בכמות השעות בהן יעבוד האקטואר, שזו תלויה בכמות המידע שיצטרך לדלות מן הצדדים המעורבים במקרה ומורכבותו. לפני שייתן האקטואר הצעת מחיר הוא יפנה לצדדים כדי להעריך בכמה מידע מדובר, וכך יוכל לדעת ולתת הערכה באשר לכמות השעות שייקח לו להכין את חוות הדעת האקטוארית עבור בית המשפט.

 

תחומי חוות דעת אקטואריות

חוות דעת אקטוארית יכולה לספק מידע במגוון רב של תחומים ביניהם: הערכת כמות הנזק; הערכת שווים של עסקים; חישובי הפסדים וריביות; בחינת כושר פרעון; ביצוע איזון משאבים בעת הליכי גירושין ועוד.

 

חוות דעת אקטוארית בנזיקין

ככל שהכנסתו של אדם נפגעה בשל עוולה נזיקית שנגרמה לו, יש צורך בחוות דעת רפואית אקטוארית שתעמוד את הפסדיו של הניזוק בכמה רבדים שונים, עליהם נעמוד להלן:

 

אומדן הפסד השתכרות – תאונות דרכים

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבע כי גובה הפיצוי לנפגע בתאונת הדרכים תתבסס על שכרו. על פי חוק זה, נקבע כי השכר המקסימלי שיחושב לצורך פיצויים יהיה פי שלוש מהשכר הממוצע במשק. כלומר, אין זה משנה מהו עיסוקו של האדם תקרת השכר שאותה לא יהיה ניתן לעבור ברכיב פיצויי זה יעמוד על סכום גבוה על פי פרסומיה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הערכת פוטנציאל השתכרות

לעתים נהרג אדם בתחילת דרכו. לדוגמה, כאשר זה עתה פתח עסק חדש שבשל הצורך להשקיע בעסק לצורך פיתוחו לא השתכר ממנו רבות – על כן, על פי הפסד השתכרות הוא לא יקבל סכומי פיצויי גבוהים שכן לא הרוויח הרבה. עם זאת, חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע לתביעה להציג לבית המשפט הערכה של פוטנציאל השכר של הנפגע, בכך להגדיל את גובה הפיצוי בגין הפסד ההשתכרות שנגרם לניזוק בשל הפגיעה הנזיקית שחווה.

 

הפסדי השתכרות

חוות דעת אקטוארית לצורך אומדן הפסדי ההשתכרות שנגרמו לניזוק בשל הנזק שנגרם לו. כמו כן, יכול אקטואר להעריך מהו פוטנציאל ההשתכרות של הנפגע.

 

השנים האבודות

חוות דעת אקטוארית יכולה לסייע בקביעת "השנים האבודות" – כלומר, הזמן שבו התקצרה תוחלת תקופת זמן העבודה של הניזוק בשל העוולה הנזיקית שנגרמה לו. מדובר למעשה בשנים שבהן, אילולא הפגיעה הנזיקית, יכול היה הנפגע לעבוד וכפועל יוצא, לקבל שכר.

 

קטין שנפגע

במקרה בו נפגע קטין, חוות דעת אקטוארית בנושא השנים האבודות היא חשובה ביותר. שכן הלכה למעשה, נגזלו ממנו שנים רבות של השתכרות. קרי – שנים אבודות, עד שיגיע לגיל פנסיה.

 

היוון תקבולים

על מנת שבבית המשפט תוכל התביעה לכמת מהו הנזק שנגרם לניזוק – יש, בין היתר, לבצע היוון הפסדים שנגרמו לנפגע בשל אובדן השתכרות עתידית שנלקחה ממנו בשל הפגיעה הנזיקית שחווה. כמו כן, יש לבצע היוון של התקבולים להם זכאים שאריו של הנפגע הנזיקי. לא זו אף זו, חוות דעת אקטוארית תחשב עבור הלקוח את הפסדי הפנסיה שנגרמו לנפגע.

 

אובדן נכס הוני

חוות דעת אקטוארית תסייע ללקוח לבדוק מהו ההפסד שנגרם עקב אובדנו של נכס הוני. בפשט, כאשר אדם נהרג בשל עוולה נזיקית שקרתה לו – ובשל המוות נסגר העסק שלו, יכול העיזבון של המנוח שנהרג כתוצאה מן העוולה הנזיקית לתבוע מן המזיק את אובדן הנכס ההוני. כמובן, שגובה התביעה בגין אובדן הנכס ההוני תלויה בשוויו של הנכס.

 

חוות דעת אקטוארית – הפסדי פנסיה

אקטואר מוסמך יכול להגיש חוות דעת אקטוארית בבית המשפט גם בתביעות שעוסקות בפנסיה.

 

היעדר הפרשת פנסיה

במקרים בהם לא הופרשה לעובד על פי חוק, פנסיה והעובד נפטר או שלחלופין הפך נכה – יש להעריך את הנזק שנגרם לעובד ובמקרה של פטירה למשפחתו של העובד, בשל היעדר הפרשת הפנסיה על פי דין

 

חוות דעת אקטוארית בדיני משפחה

כאשר בני זוג מגיעים להליך גירושים, יש צורך בחלוקת הרכוש המשותף – לצורך ביצוע החלוקה יש לבצע הערכת שווי של הרכוש. תהליך זה מכונה "איזון משאבים" שיכול הלכה למעשה להתבצע רק על ידי אקטואר מוסמך.

 

חוות דעת אקטוארית – איזון משאבים

בעת חלוקת הרכוש, יש להעריך את מרכיבי החיסכון הפנסיוני של שני בני הזוג. לעתים לאחד מבני הזוג ישנו חיסכון פנסיוני רב משום שעבד ואילו לבן הזוג השני אין חיסכון פנסיוני כלל. או לחלופין, חיסכון פנסיוני פחות בהרבה, באופן יחסי בהשוואה לבן זוגו.

כמו כן, לעתים זוגות מעוניינים בחלוקת הרכוש באופן מידי – כלומר, בטרם הגעה לגיל הפרישה ולגבי כך צריכה להיעשות חוות דעת אקטוארית מקצועית.

 

חוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט

כידוע, בפסקי דין רבים, משום מורכבותם, נדרש מומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת מקצועית בעניין מסוים. לענייננו. אקטואר הינו מומחה שבית המשפט יכול להביא לצורך מתן חוות דעת בשלל תחומי התמחותו.

חשוב לציין שלחוות דעת מומחה אקטואריה בבית משפט יש משקל כבר.

 

קביעת חוות דעת אקטוארית בבית המשפט

אקטואר מטעם בית המשפט ייתן חוות דעת משפטית עצמאית ללא התחשבות בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים. האקטואר ישתמש בכל המידע הרלוונטי לצורך ההערכה שנתבקש לעשות מטעם בית המשפט. במסגרת המשפט, ישלח האקטואר טיוטות של חוות דעתו לשני הצדדים שלאחריה תוגש חוות דעתו הסופית שתתייחס לכל השאלות שהועלו על ידי בית המשפט.

 

חוות דעת אקטוארית נגדית

חוות דעת אקטוארית נגדית משמשת את ההגנה בהצגת מציאות שונה מאשר טוענת התביעה בתביעתה – על כן, אין להפחית בחשיבות של רכיב זה. חוות דעת זו רלוונטית הן באשר להנחות שייעשו בנוגע לעתיד כמו פוטנציאל השתכרות, הערכת תשלומים מן המוסד לביטוח לאומי ועוד.

פנו אלינו כדי לקבל חוות דעת אקטוארית מקצועית וחסרת פשרות על מנת שתוכלו לספק ללקוחותיכם את השירות המשפטי הטוב ביותר!

 

הפורום לכלכלה ואקטואריה

הפורום לכלכלה ואקטואריה מבית "פורום רופאים" מעניק שירותי אקטואריה לארגונים, לחברות ולפרטיים בתחומים ייחודיים וביניהם:

איור של בית מתפורר מעל כף יד

חוות דעת אקטוארית
לחלוקת רכוש

איור של משפחה

חוות דעת אקטוארית
לאיזון משאבים בענייני משפחה

תחשיבי נזק בתאונות דרכים - רכב פגום

תחשיבי נזק
בתאונות דרכים

איור של פועל נופל

תחשיבי נזק
בתאונות דרכים

 

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי