רשלנות רפואית בהחייאה

להאזנה:

 

רשלנות רפואית בהחייאה עלולה לעלות לכדי מותו של אדם. הלכה למעשה, פעולות החייאה הן פעולות שנעשות באופן דחוף לצורך הצלת חייו של מטופל אשר חווה דום נשימה או דום לב בשל כשל של מערכות הגוף. עקב החשיבות הרבה שבביצוע החייאה וההכרחיות שלה להישרדותו של המטופל, ביצוע ההחייאה באופן רשלני עשוי לעלות בחיי אדם.

במקרה של רשלנות רפואית בהחייאה, רצוי לשקול בחיוב פניה לרופא מומחה לצורך כתיבת חוות דעת רפואית מקיפה שתסייע בניהול תביעת הרשלנות הרפואית של הלקוח שלכם.

 

פעולות החייאה – מתי הן נצרכות

פעולות החייאה הן פעולות המוגדרות כפעולות חירום, אותן הצוות הרפואי מבצע על מנת שיוכל להציל את חייו של אדם אשר חווה מקרה של דום לב או לחלופין דום נשימה שכתוצאה מכך, איבד את ההכרה שלו. מקרה של דום לב או דום נשימה, מביא, הלכה למעשה, את המטופל למצב בו מערכות קריטיות בגופו אינן עובדות – ביניהן, מערכת הנשימה, מערכת הלב וכן, מערכת העצבים.

 

מהי מטרת פעולות ההחייאה

פעולות ההחייאה מתבצעות על גופו של המטופל על מנת שניתן יהיה להשיב את מערכות גופו לפעולה תקינה. יתרה מכך, גם אם המערכות אינן מצליחות לחזור לפעולה תקינה, פעולות ההחייאה הן קריטיות משום שעד קבלת טיפול רפואי, הן יכולות לעזור ולסייע בהזרמת חמצן ודם אל הלב והמוח וכך, להשיב את קצב הלב למצב פחות מסוכן – זאת, לפחות, עד הגעה של המטופל לבית החולים או לכל הפחות, הגעתו של אמבולנס לזירת האירוע.

רשלנות רפואית בהחייאה

סוגי פעולות החייאה מרכזיות

פעולות החייאה, כאמור לעיל, נועדו לגרום להפעלת מערכות הדם והנשימה של האדם כדי שיוכלו להיות מסופקים חמצן ודם אל ליבו של האדם. פעולות אלה נצרכות משום שמערכותיו של האדם, בשל קריסתן, אינן מצליחות לעשות זאת בעצמן.

 

החייאה בסיסית

החייאה בסיסית היא פעולה שמתבצעת ללא ציוד ומכשירי החייאה – למעשה, פעולות החייאה בסיסית, כגון פתיחת נתיבי אוויר הינן פעולות החייאה אשר מתבצעות על אדם, בטרם הגעת הצוות הרפואי – על כן, לא נעמיק בהן באופן יתר במאמר זה.

 

פעולות החייאת מכשירים בסיסית

החייאת מכשירים בסיסית, כשמה כן היא, החייאה אותה מבצעים בסיועם של מכשירים כגון: מפוח, מנתב אוויר, בלון חמצן וכיוצא באלו. החייאה מסוג זה צריכה להתבצע על ידי, לכל הפחות, שני אנשים כאשר אחד מהם הינו ברמת הכשרת חובה ומעלה. מטבע הדברים, החייאת מכשירים בסיסית עדיפה על החייאה בסיסית מאחר והיא כוללת מכשירים וכן, החדרת חמצן אל גוף האדם.

 

פעולות החייאת מכשירים מתקדמת

החייאת מכשירים מתקדמת נחשבת להחייאה המסיבית והאינטנסיבית ביותר – למעשה, החייאה זו כוללת ביצוע צנרור (אינטובציה) של קנה הנשימה, דפיברילציה ועוד. החייאת מכשירים מתקדמת, בשונה מהחייאת מכשירים בסיסית, ובשל אופייה האינטנסיבי יותר, מחייבת הכשרה של פרמדיק ומעלה; מעניקי הטיפול יהיו, בדרך כלל, צוותים שמייאשים אמבולנסים ובתי חולים.

 

צינרור

הלכה למשה, צנרור מתבצע על ידי החדרתו של צינור "טובוס" דרך האף או הפה של האדם כאשר המטרה היא להגיע אל קנה הנשימה שלו. הצינרור מבקש להבטיח כי יבוצע מעבר חופשי של אוויר אל הריאות ולהפך.

 

רשלנות רפואית בהחייאה – מתי

כמו בכל מקרה של רשלנות רפואית, גם רשלנות רפואית בהחייאה טומנת בחובה שלל מקרים מגוונים.

 

ביצוע החייאה רשלנית

מטבע הדברים, ההחייאה, עשויה להיעשות באופן רשלני. כלומר, להתבצע באופן שאינו מקצועי שאינו הולם ותואם את הפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום. בין היתר, ובהתאם לדוגמא שניתנה לעיל, ביצוע אינטובציה באופן בלתי מקצועי ורשלני שבעקבותיו נגרם למטופל נזק.

 

מתן תרופות

הלכה למעשה, מתן תרופות שאינן מתאימות למטופל ולנסיבות האירוע או לחלופין, מתן תרופות נכונות במינון שגוי עשויות להוביל לכך שייגרם למטופל שעובר החייאה נזק.

 

חוסר בציוד רפואי

כאמור לעיל, ביצוע החייאה באמצעות מכשירים רפואיים עשוי להציל חיים. יחד עם זאת, במידה והמכשירים שהיו צריכים להימצא באמבולנס או בבית החולים לא נמצאו שם ואילו בשל כך שלא היה ניתן להשתמש בהם, נגרם למטופל שצריך היה לעבור החייאה באמצעותם נזק – אזי, שעשוי להיחשב המקרה לכדי מקרה של רשלנות רפואית.

 

התמהמהות בביצוע פעולת ההחייאה

כפי שהוזכר קודם לכן במאמר זה, פעולות ההחייאה הן פעולות קריטיות ומצליות חיים. על כן, מטבע הדברים, כל דיחוי בביצוע פעולות ההחייאה עשוי לעלות בחייו של המטופל או לגרום לו נזקים. על כן, במידה והצוואת הרפואי התמהמה באופן רשלני בביצוע ההחייאה, ייתכן ועומדת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

חוות דעת רפואית – רשלנות רפואית החייאה

כאשר לקוחותיכם מעוניינים לתבוע בגין רשלנות רפואית בהחייאה, עולה הצורך, מטבע הדברים, בהצטיידות בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה.

 

מה תכלול חוות דעת רפואית טובה

חוות דעת רפואית טובה בתחום רשלנות רפואית בהחייאה בפרט ובתחום הרשלנות הרפואית בכלל, תעמוד על מרכיבים מרכזיים בתביעת הרשלנות הרפואית – ביניהם, כימות הנזק, פגיעה באיכות חייו של הניזוק, עמידה על מקור הנזק, קביעה של קשר סיבתי בין מקור הנזק לנזק וכן, עמידה על כך שההליך שההחייאה בוצעה באופן רשלני שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית המקצועית המקובלת.

 

מידת הנזק שנגרם למטופל

חוות דעת הרפואית מטעם פורום רופאים תעמוד על מידת הנזק שנגרם לאדם שעבר פעולת החייאה רשלנית. בפשט, תבקש חוות הדעת הרפואית מטעמנו לכמת את הנזק – כך, ניתן יהיה לעמוד על בסיס לטובת קביעת גובה הפיצוי לו יהיה זכאי הנפגע.

 

מקור הנזק

על מנת שתתגבש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית, יש לעמוד על כך שמקור הנזק הוא בגורם הרפואי אשר ביצע את ההחייאה על המטופל, או לחלופין, נמנע מלבצע אותה.

 

קשר סיבתי בין מקור הנזק לבין הנזק

כידוע, על מנת שתתגבש ותצלח תביעה בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בהחייאה בפרט, יש צורך להראות כי הצוות הרפואי – הלוא הוא מקור הנזק, הוא זה שגרם לנזק. כלומר, שאילו היה הצוות הרפואי פועל באופן מקצועי שאינו רשלני לא היה נגרם הנזק למטופל.

 

התרחשות של רשלנות רפואית

כאמור, לרשלנות רפואית ישנם כמה מרכיבים – חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תסייע לכם, כגורם רפואי, לעמוד על התרחשותם. בין אם מקור הנזק, קיומה של התרשלות וסטייה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת, קיומו של קשר סיבתי וכיוצא באלו.

 

פגיעה באורח חייו של האדם

חוות הדעת הרפואית מטעם פורום רופאים תבקש, בין היתר, לעמוד גם על מידת הפגיעה באורח חייו של הנפגע בשל הרשלנות הרפואית בהחייאה שחווה.

 

עמידה על הפיצוי ההולם

חוות הדעת הרפואית מטעמנו תבקש לעמוד על גובה הפיצוי ההולם בנסיבות העניין.

 

פנו אלינו

חוות דעת רפואית בכלל וחוות דעת רפואית במקרה של רשלנות רפואית בהחייאה בפרט עשויה להטות את הכף בין הצלחת התביעה ובין כשלונה – על כל ההשלכות הנובעות מכך. אצלנו, בפורום רופאים, תקבלו את חוות הדעת הרפואיות הטובות והמקצועיות ביותר מפי רופאים מנוסים ובעלי שם בתחומם ובמחירים הוגנים.

לשיתוף לחצו:
תוכן עניינים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני ואינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי