סרטן במעי הגסהסימפטומים המובילים לקביעת האבחנה של  סרטן המעי הגס כוללים, דמם טרי או שחור, כאבי בטן, אנמיה, שינויים בהרגלי יציאות ירידה במשקל ועוד.
על פי חוזר משרד הבריאות לגילוי מוקדם של סרטן המעי והחלחולת יש לפעול כדלקמן:

  1. מעל גיל 50 שנה, למטופלים בסיכון רגיל, מומלץ לבצע אחת לשנה בדיקה בעלת רגישות גבוהה לגילוי דם סמוי בצואה, במסגרת תכנית סקירה יזומה בזימון אישי.
  2. מגיל 40 שנה, למטופלים בעלי קרוב משפחה מדרגת ראשונה שאובחן כחולה בסרטן המעי הגס, מומלצת בדיקת קולונוסקופיה מדי חמש שנים.
  3. למטופלים בעלי קרוב משפחה מדרגת ראשונה עם תסמונת סרטן מעי גס תורשתי לא פוליפוזי (Syndrome Lynch/HNPCC ,(מומלצת בדיקת קולונוסקופיה שנתית מגיל 25 שנה ואילך.
  4. למטופלים בעלי קרוב משפחה מדרגת ראשונה עם תסמונת מעי פוליפוזי מורשת, מומלצת בדיקת קולונסקופיה שנתית מגיל 15 שנה ואילך.
  5. לחולים במחלת מעי דלקתית (IBD ,(מומלצת בדיקת קולונסקופיה תקופתית, לפי המלצת הרופא המטפל.

קביעת שלב המחלה – Staging – נעשית באמצעות שיטת ה-TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) כאשר Tumor מציינת את  מידת החדירה של הגידול אל השכבות השונות של המעי הגס, Nodes – מספר קשריות הלימפה אשר אליהן המחלה התפשטה ו-Metastasis – הימצאות גרורות מרוחקות ומיקומן.

 

MetastasisNodesTumor
M0 – ללא גרורותN0 – ללא מעורבות קשריות לימפהT1 – חדירת הגידול לשכבת התת-רירית
N1 – מעורבות של 1-3 קשריות לימפהT2 – חדירת הגידול לשכבת המוסקולריס-פרופריה
M1 –קיום גרורותN2 – מעורבות של 4 או יותר קשריות לימפהT3 – חדירת הגידול מעבר לשכבת המוסקולריס-פרופריה
T4 – פריצת הגידול מחוץ למעי הגס
עפ”י הנתונים הרפואיים  קובעים מהו שלב המחלה:
MNTStage
M0N0Tis0
M0N0T1I
M0N0T2
M0N0T3IIA
M0N0T4aIIB
M0N0T4bIIC
M0N1/N1cT1-2IIIA
<M0N2aT1
M0N1/N1cT3-T4aIIIB
M0N2aT2-T3
M0N2bT1-T2
M0N2aT4aIIIC
M0N2bT3-T4a
M0N1-N2T4b
M1aAny NAny TIVA
M1bAny NAny TIVB

הטיפול בסרטן המעי הגס  נקבע בהתאם לשלב המחלה בעת גילויה.  בשלבי מחלה מוקדמים הטיפול הכירורגי הוא העיקרי והינו למעשה כריתה של מקטע מן המעי הגס (Segmental Colectomy), או במקרים הנובעים מתסמונת גנטית, של כלל מעי הגס (Total \ Subtotal Colectomy). כאשר המחלה מתגלית בשלב מתקדם יותר מקובל לתת, בנוסף לטפול הכירורגי,  גם טפול כמותרפי, זאת במטרה למנוע את פיזור המחלה והישנותה. היעילות של הטיפול הכימותרפי המונע הוכח עבור טיפול במחלה בשלב III הן בהורדת שיעור  הישנות המחלה, והן בהורדת שיעור  התמותה . הטפול הכמותרפי בשלב II  שנוי במחלוקת ובשלב IV הוא הכרחי.  הטפול הכמותרפי עלול לגרום תופעות לוואי כדוגמת הקאות, שלשולים, נויטרופניה והיפולקמיה העלולות להוביל למצבים  מסכני חיים בטווח הקצר ולפגיעה בפוריות, ממאירות שניונית ועו’ בטווח הארוך.

לקבלת חוות דעת וליצירת קשר לחץ כאן